Deset doporučení pro podporu účasti starších lidí na společenských platformách - Pokyny pro provozovatele platforem 50+ a univerzit třetího věku

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Tyto pokyny si kladou za cíl podpořit kroky směrem k přerodu vaší služby pomocí návrhu dospělým nad padesát let, aby používali nástroje Web 2.0 ke studijním účelům na internetových sociálních sítích. Jsou určeny provozovatelům internetových platforem pro dospělé nad padesát let, jakož i univerzitám třetího věku nabízejícím spolupráci po Internetu a dalším zainteresovaným institucím.

Pokyny z poloviny sestávají z doporučení týkajících se techniky (doporučení 1-5) a z druhé poloviny z doporučení týkajících se učení. Vcelku vzato pokyny poskytnou vhled do nástrojů, jež podporují aktivity na dané platformě tím, že podporují výměnu znalostí a učení mezi staršími dospělými.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.