Ti anbefalinger til at inddrage ældre til at deltage på sociale platforme - Retningslinjer til Operatører af platforme for folk over 50 og til Universiteter for den 3. Alder

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Disse retningslinjer sigter mod at støtte træk til, at din service forbedres ved at foreslå brugen af Web 2.0-værktøjer af voksne over 50 til læringsformål på online sociale netværk. De retter sig mod operatører af online platforme for voksne over 50, såvel som universiteter for den 3. alder der tilbyder online samarbejde og andre interesserede institutioner.

Retningslinjernes ene halvdel (forslag 1-5) indeholder forslag relateret til teknologi, mens den anden halvdel (forslag 6-10) indeholder forslag relateret til læring. Alt i alt vil de give indsigt i værktøjer til at fremme aktiviteter på platformen ved at støtte udveksling og læring blandt ældre voksne.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.