Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media - Riktlinjer för operatörer av 50plus-plattformar och tredje ålderns universitet

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Dessa riktlinjer syftar till att stödja en förändring av din service genom att föreslå användning av Web 2.0-verktyg för online-inlärning av 50plus-personer på sociala nätverk. De riktar sig till operatörer av online-plattformar för 50plus-personer samt tredje ålderns universitet som erbjuder samarbete online och till andra intresserade institutioner.

Riktlinjerna omfattar, till ena hälften (rekommendationerna 1-5) rekommendationer med anknytning till teknik, och till andra hälften (rekommendationerna 6-10) förslag med anknytning till inlärning. Sammantaget kommer de att ge insikt om verktyg för att främjande av aktiviteter på plattformen genom att stödja utbyte och inlärning bland äldre personer.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.