Desať pravidiel podpory účasti starších na sociálnych platformách - Odporúčania pre operátorov platforiem 50+ a univerzity tretieho veku

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Tieto odporúčania majú za cieľ podporiť postupnú premenu Vašej služby používaním web 2.0 nástrojov pre vzdelávacie účely na on-line sociálnych sieťach dospelými nad 50 rokov. Oslovujú operátorov webových stránok pre dospelých nad 50 rokov ako aj univerzity tretieho veku, ktoré ponúkajú spoluprácu on-line, a iné zainteresované inštitúcie.

Odporúčania sa týkajú v prvej časti (odporúčania 1-5) technológií a v druhej časti (odporúčania 6-10) návrhov spojených s učením. Ako celok poskytnú náhľad do prostriedkov pre posilnenie aktivity na stránkach podporou výmeny a získavania vedomostí od iných starších dospelých.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.