Wspieranie zaangażowania osób starszych w platformach społecznościowych: 10 wskazówek dla operatorów sieci i uniwersytetów 3-go wieku

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: August 2013

Dzięki tym wskazówkom dotyczącym wykorzystania Sieci 2.0  administrowany przez ciebie system może zmienić się w środowisko przyjazne społecznościowemu uczeniu osób starszych 50+. Wskazówki mogą być przydatne zarówno dla administratorów platform społecznościowych dedykowanych dla osób starszych, jak i dla uniwersytetów trzeciego wieku czy instytucji wspierających osoby starsze.

Dokumenty podzielony został na dwie części: rekomendacje 1-5 dotyczą bezpośrednio technologii, zaś rekomendacje 6-10 związane są z uczeniem się. Jako całość dają obraz środowiska uczenia się online wspierającego wymianę informacji wśrod starszych uczących się.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.