Стъпки от едно до десет за насърчаване на участието на възрастни хора в социални платформи. Насоки за операторите на платформи 50плюс и университети за хора от третата възраст

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Тези насоки целят да подкрепят стъпките към преминаване към вашата услуга като предлагат използването на Web 2.0 инструменти за учебни цели в онлайн социални мрежи от хора на възраст 50плюс. Те са насочени към оператори на онлайн платформи за хора на възраст 50плюс, както и университети за хора от третата възраст, които предлагат онлайн сътрудничество и други заинтересовани институции.

Половината от насоките (препоръки 1-5) се отнасят за технологията, а другата половина (препоръки 6-10) съдържат предложения, свързани с ученето. Но всички те позволяват да се проникне в същината на инструментите за насърчаване на дейностите в платформата, като подкрепят обмяната и ученето сред по-възрастните хора.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.