Δέκα προτάσεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στις κοινωνικές πλατφόρμες - Οδηγίες για Χειριστές των πλατφόρμων 50+ και Πανεπιστήμια 3ης Ηλικίας

Category: Guidelines / Handbooks

Publication Date: September 2013

Οι οδηγίες αυτές στοχεύουν να στηρίξουν κινήσεις προς την μετάβαση της υπηρεσίας σας προτείνοντας τη χρήση των δικτυακών εργαλείων του Web 2.0 για εκπαιδευτικούς σκοπούς από ενήλικες άνω των 50 ετών στα δικτυακά κοινωνικά δίκτυα . Απευθύνονται σε χρήστες δικτυακών πλατφόρμων για ενήλικες άνω των 50 ετών καθώς και σε πανεπιστήμια 3ης ηλικίας τα οποία προσφέρουν δικτυακή συνεργασία και άλλους ενδιαφέροντες θεσμούς.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν, από τη μία πλευρά (προτάσεις 1-5) προτάσεις σχετικές με την τεχνολογία και από την άλλη (προτάσεις 6-10) προτάσεις σχετικές με την μάθηση. Γενικά, θα δώσουν στοιχεία σε εργαλεία για την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα υποστηρίζοντας την ανταλλαγή και μάθηση μεταξύ  ενηλίκων.

Downloads:

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.