Publications

Pilot Testing Evaluation Report, D12

Category: Reports
Publication Date: December 2013

This deliverable has been prepared as part of the delivery of Work Package 6 ‘Pilot Testing and Evaluation of  the PEER project. The purpose of this... read more ...

Desať pravidiel podpory účasti starších na sociálnych platformách - Odporúčania pre operátorov platforiem 50+ a univerzity tretieho veku

Category: Guidelines / Handbooks
Publication Date: September 2013

Tieto odporúčania majú za cieľ podporiť postupnú premenu Vašej služby používaním web 2.0 nástrojov pre vzdelávacie účely na on-line sociálnych sieťach... read more ...

Deset doporučení pro podporu účasti starších lidí na společenských platformách - Pokyny pro provozovatele platforem 50+ a univerzit třetího věku

Category: Guidelines / Handbooks
Publication Date: September 2013

Tyto pokyny si kladou za cíl podpořit kroky směrem k přerodu vaší služby pomocí návrhu dospělým nad padesát let, aby používali nástroje Web 2.0 ke studijním... read more ...

Deset priporočil za spodbujanje udeležbe starejših ljudi na socialnih portalih - Smernice za operaterje portalov namenjenih ljudem, starim 50+ in univerzam za tretje življenjsko obdobje

Category: Guidelines / Handbooks
Publication Date: September 2013

Smernice si prizadevajo za podporo premikov v smeri tranzicije vaših storitev, tako da predlagajo Web 2.0 za namene učenja na spletnih socialnih omrežjih... read more ...

Dešimt rekomendacijų, kaip vyresniojo amžiaus žmones skatinti dalyvauti socialinėse platformose - Gairės „50 metų ir daugiau“ platformų operatoriams ir trečiojo amžiaus universitetams

Category: Guidelines / Handbooks
Publication Date: September 2013

Šiomis gairėmis siekiama padėti jums vykdyti platformos tarnybos pokyčius – jose pateikiama patarimų, kaip vyresniems nei 50 metų žmonėms „Web 2.0“ priemones... read more ...

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.