Podstawowe informacje o projekcie

Projekt Sapere aude! Dare to be wise! – PEER jest współfinansowany ze środków Programu Kształcenie przez całę życie / Grundvig.

Nr projektu: 2011-3167 / 517798-AT-GMP / PEER

Czas trwania: 10/2011 to 12/2013

Realizacja

peer_appraoch_PL.jpg

 Grupy docelowe 

  • Operatorzy platform 50+
  • Instytucje zajmujące się osobami starszymi, które chcą dostosować swoje istniejące strony przy pomocy przyjaznych użytkownikom narzędziom sieci 2.0, np. Uniwersytety 3-go wieku, stowarzyszenia seniorów, opiekunowie osób starszych itp.

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.