Guidelines 'A one to ten for encouraging participation of older people on social platforms'

available in 21 languages.

PEER_D5_Guidelines_EN_medium.jpg

Witamy na stronie projektu LLL Sapere aude! Dare to be wise! – PEER

Sądzimy, że serwisy społecznościowe i portale dedykowane osobom starszym (50+) mają ogromny potencjał w stymulowaniu uczenia się osób w starszym wieku a wymiana wiedzy między ludźmi jest efektywnym sposobem uczenia się, szczególnie wśród osób starszych. Chcemy ułatwić nieformalne i pozaformalne wzajemne uczenie się w społecznościach on-line przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi sieci 2.0 dla dorosłych 50+.

Prezentujemy rezultat trwającego ponad dwa lata projektu – zaadaptowane do potrzeb osób starszych narzędzia społecznościowe. Można je łatwo zainstalować i stworzyć sieć społecznościową dla osób starszych.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych aplikacji: Kod źródłowy i instrukcję instalacji znajdziesz w tym pliku Narzędzia oparte są o otwarte licencje.

PEER-video_screenshot.pngJeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. Narzędzi obejrzyj ten film. Ten film powstał w ramach projektu PEER i demonstruje, jak korzystać z narzędzi 2.0 zaaadaptowanych do potrzeb osób 50+.

Film dostępny jest na licencji CC-NC-ND 3.0.

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.