Cele

Naszym celem jest wspieranie osób starszych w utrzymywaniu sprawności intelektualnej, dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą, utrzymywaniu kontaktów społecznych i osiągnięciu dobrostanu poprzez innowacyjne zastosowanie narzędzi 2.0.

  • Identyfikacja  wymagań związanych z użytecznością pod kątem osób starszych przez zaangażowanie użytkowników w process oceny;
  • Adaptacja otwartych narzędzi na potrzeby platform społecznościowych dla osób 50+;
  • Tłumaczenie narzędzi na język holenderski, angielski, niemiecki, polski i portugalski;
  • Opracowanie wskazówek dydaktycznych dotyczących uczenia się wzajemnego osób starszych w portalach społecznościowych w 23 językach;
  • Nawiązywanie kontaktów przez operatorów platform społecznościowych dla osób 50+ podczas seminariów kontaktowych;
  • Opracowanie mapy europejskich sieci społecznościowych dla osób starszych.

 

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER has been funded with support from the European Comission.
This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.